Prírodná rezervácia Breznianska skalka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 225
Výmera chráneného územia: 118 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 3251/1981-32, z 30.6.1981 - ú. od 1.7.1981, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana fytogeograficky a dendrologicky významnej lokality duba zimného (Quercus petraea) v zachovalej porastovej formácii na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Brezno
Katastrálne územie: Brezno
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Brezno 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00225_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00225_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00225_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam