Prírodná rezervácia Buchlov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 229
Výmera chráneného územia: 1 039 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 48/1984-32 z 30.4.1984 - účinnosť od 1.5.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana zachovaných prirodzených lesných a skalných spoločenstiev na morfologicky bohato stvárnenom sopečnom hrebeni pohoria Vtáčnik na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Čereňany, Oslany
Katastrálne územie: Čereňany, Oslany
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Partizánske 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00229_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00229_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00229_0036 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam