Prírodná rezervácia Čepúšky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 23
Výmera chráneného územia: 581 280 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu ojedinelých rastlinných spoločenstiev bezkolencového brezovo-dubového lesa Považského Inovca, ktoré nadväzujú na kyslý dubový les, kt. je druhovo chudobnejší. Takéto fytocenózy sú na západ. Slovensku zachovalé už len ojeninele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky, Trenčiansky
Okres: Topoľčany, Bánovce nad Bebravou
Obec: Prašice, Zlatníky
Katastrálne územie: Prašice, Zlatníky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00023_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00023_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00023_0033 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam