Prírodná rezervácia Bujačia lúka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 230
Výmera chráneného územia: 20 145 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, KÚ v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 473/1986-32 z 31.1.1986 - ú. od 1.5.1986 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - ú. od 1.4.2003 - platí 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana lokality šafranu Heuffelovho (Crocus heuffelianus Herbert) v Kremnických vrchoch, dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Kremnica
Katastrálne územie: Kremnica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 15
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00230_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0030 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00230_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00230_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam