Prírodná pamiatka Bukovský prameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 231
Výmera chráneného územia: 138 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV v Čadci
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Čadci č. 564/1985 zo 14.8.1985 - ú. od 14.8.1985, uzn. č. 28/1984, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Ochrana mineralizovaného prameňa s obsahom sírovodíka (H2S) ako charakteristického javu flyšového pásma na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Čadca
Katastrálne územie: Čadca
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00231_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0020 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00231_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0028 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00231_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00231_0014 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00231_0003 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam