Prírodná rezervácia Čabraď

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 233
Výmera chráneného územia: 1 412 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Minsterstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 64/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Mimoriadne druhové bohatstvo väčšiny našich plazov, vrátane viacerých vzácnych chr. druhov.Ochranu si zasluhujú i ost. zložky rast. a živočíš. zahrňujúce viaceré chr. a význ. teplomil. druhy, resp. spol. skal. lesostepi. Kult. význ.- areál hrad.zrúcaniny
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Čabradský Vrbovok
Katastrálne územie: Čabradský Vrbovok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 19
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00233_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0056 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00233_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00233_0051 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam