Prírodná rezervácia Čebovská lesostep

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 235
Výmera chráneného územia: 73 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Územie predstavuje súbor teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev Modrokamenskej úboče na južnom úpätí Krupinskej planiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Čebovce
Katastrálne územie: Čebovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00235_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00235_0033 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00235_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00235_0017 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00235_0037 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam