Prírodná rezervácia Červenokamenské bradlo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 236
Výmera chráneného územia: 475 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1969
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 474/1986-32 z 31.1.1986 - účinnosť od 1.5.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky výrazných bradlových tvrdošov a významných spoločenstiev a druhov rastlín a živočíchov v Bielych Karpatoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Červený Kameň
Katastrálne územie: Červený Kameň
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00236_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00236_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00236_0042 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam