Národná prírodná rezervácia Čierny kameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 238
Výmera chráneného územia: 344 000 m2
Výmera ochranného pásma: 284 200 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre ŠaK
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre Ša K č. 30 z 21.8.1964, Úprava č. 58 906/64-osv/10
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Pásmo lesa vytváraju pralesovité porasty Picea excelsa s vtrúseným Acer pseudoplatanus a Sorbus aria, v najnižších polohách s Fagus silvatica. Lesny podrast charakterizuje bohatú účasť vysokých papradín a rastlín smrekového a kosodrevin.. vegetač.stupňa
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ľubochňa
Katastrálne územie: Ľubochňa
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Čierny Kameň
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00238_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00238_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00238_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00238_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00238_0042 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00238_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00238_0047 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam