Národná prírodná pamiatka Demänovské jaskyne

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 240
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 5 923 152 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, MŽP SR, KÚŽP v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., Vyhláška KÚŽP v Žiline č. 5/2004 z 2.2.2004 (návšt. poriadok DĽJ) a 6/2004 z 2.2.2004 (n. por. DJS) - ú. od 1.3.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Demänovská ľad. jaskyňa, Dem. j.Mieru, Dem. j. Slobody spolu s Pustou jaskyňou tvoria jeden jask. systém dlhý vyše 20 km, vyerodovaný ponor. riekou Demänovkou vo vápencoch stred. triasu, ktorá i dnes preteká cez mohutné priestory týchto jaskýň.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Demänovská Dolina
Katastrálne územie: Demänovská Dolina
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00240_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00240_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00240_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00240_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam