Prírodná pamiatka Dogerské skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 242
Výmera chráneného územia: 1 690 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 482/1986-32 z 31.1.1986 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Územie má veľký prírodovedecký význam so značnou prírodovedeckou hodnotou, je vzácnou štúdijnou ukážkou odkryvu jurského súvrstvia rádiolaritového vývoja. Umožňuje štúdium profilu, zloženia a zafarbenia dogerských vrstiev na prístupnom mieste.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-34, 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00242_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00242_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00242_0016 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam