Národná prírodná rezervácia Ďumbier

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 246
Výmera chráneného územia: 20 437 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 2769/1973-OP, z 24.4.1973
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Hlavný hrebeň a S svahy nad závermi dolín Ludárová, Bystrá, Štiavnica s typ. glaciálnym reliéfom (kary, ľad. kotly) na prevaž. žulovom podklade. Stanovištia horského, alpínskeho a subalpínskeho stupňa.Prevaha smreka nad bukom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Ján
Katastrálne územie: Liptovský Ján
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21, 36-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
kópia - Zvesti MŠ a MK SSR 6/1973 ŠZ_M_00246_0008 1 / 1 - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - vých. časť ŠZ_M_00246_0041 1 / 2 - Zobraziť sken
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - vých. časť ŠZ_M_00246_0042 2 / 2 - Zobraziť sken
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - záp. časť ŠZ_M_00246_0043 1 / 4 - Zobraziť sken
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - záp. časť ŠZ_M_00246_0044 2 / 4 - Zobraziť sken
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - záp. časť ŠZ_M_00246_0045 3 / 4 - Zobraziť sken
kópia zo ŠMO-5 1:5000 - záp. časť ŠZ_M_00246_0046 4 / 4 - Zobraziť sken
náčrt z mapy porastov 1:10000 ŠZ_M_00246_0051 1 / 2 - Zobraziť sken
náčrt z mapy porastov 1:10000 ŠZ_M_00246_0052 2 / 2 - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
Úprava MK SSR ŠZ_M_00246_0005 1 / 3 - Zobraziť sken
Úprava MK SSR ŠZ_M_00246_0006 2 / 3 - Zobraziť sken
Úprava MK SSR ŠZ_M_00246_0007 3 / 3 - Zobraziť sken

Späť na zoznam