Prírodná rezervácia Hajnáčsky hradný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 251
Výmera chráneného územia: 97 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1958
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Krajinne dominantný sopečný vrchol, s vyznačnými ukážkami odkryvov v geologickej stavbe, ktoré dokumentujú neogénny vulkanizmus v oblasti Cerovej vrchoviny. Výskyt pôvodného rastlinstva a živočíšstva.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Hajnáčka
Katastrálne územie: Hajnáčka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00251_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00251_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00251_0015 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam