Prírodná pamiatka Háje

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 253
Výmera chráneného územia: 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1977
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Rada ONV Liptovský Mikuláš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV Liptovský Mikuláš č. 5/1977 z 14.1.1977
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Územie tvorí podmorský zosuv vrezaný do stredno- až vrchnopriabónského flyšu centrálnokarpatského paleogénu. Mohutné pelokarbonátové gule. Jedinečnosť objektu spočíva v unikátnosti príkladu i vo svetovom merítku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Beňadiková
Katastrálne územie: Beňadiková
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00253_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00253_0021 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00253_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00253_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam