Prírodná rezervácia Holý vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 259
Výmera chráneného územia: 168 051 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Významná lokalita veľkého počtu chránených, vzácnych a ohrozených druhov rastlín Slovenska, čím je ju možno pokladať za genobanku, v prípade zachovania podmienok, ktoré tu vznikli prirodzeným vývojom v súlade s extenz. súkrom. obhospodarovaním.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Krupina
Katastrálne územie: Krupina
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 32
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00259_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0054 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00259_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00259_0059 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam