Národná prírodná rezervácia Červený rybník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 26
Výmera chráneného územia: 1 189 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 25.5.1966, úprava č. 6527/1966-osv./1 z 10.6.1966, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Zachovalý, vedecky vysoko hodnotný a vodohosp.veľmi významný prír.celok na Záhorskej nížine, tvorený slatinným rašeliniskom s prír.jazierkom a rozsiahlymi pôv.porastmi jelše lepkavej so spoloč.rašeliníkov, vlhkomil.i vod.rastlín s viac. vzácnymi druhmi.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Lakšárska Nová Ves
Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00026_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00026_0003 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00026_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00026_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00026_0020 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam