Prírodná rezervácia Hrabinka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 261
Výmera chráneného územia: 4 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Typické slatinné rašelinisko, kde sa na pomerne malej ploche vyskytuje niekoľko spoločenstiev, kt. vytvárajú pestrú mozaiku prechodných fytocenóz. Vyskytujú sa tu 2 kriticky ohrozené druhy - rosička anglická. a páperec nízky i ojedinelá ostrica oblastná.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Turany
Katastrálne územie: Turany
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00261_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0028 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00261_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00261_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam