Prírodná pamiatka Blatné

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 262
Výmera chráneného územia: 42 900 m2
Výmera ochranného pásma: 1 160 000 m2
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV č. 1/1990 z 25.9.1990, schválené uznesením pléna č. 14/1990 z 25.9.1990 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Výnimočný typ jazera. Príčinou jeho vzniku bol mechamický pohyb svahu - skalné rútenie, v dôsledku čoho bolo prehradené údolie a vzniklo jazero. Vo svete je tento jav bežný, u nás je známy len z doliny Blatnej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ľubochňa
Katastrálne územie: Ľubochňa
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00262_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00262_0046 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00262_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00262_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00262_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00262_0043 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam