Národná prírodná pamiatka Oravské hradné bralo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 264
Výmera chráneného územia: 36 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 2001
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Dolný Kubín, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn.rady ONV v DK č.43/1974 z 8.3.1974, rozh. č.259/74-457/2-V-10 z 29.4.1974 - ú. od 14.5.1974, Vyhl. MŽP SR č. 292/2001 Z. z. z 9.7.2001 - ú. od 1.8.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Dôvodom vyhlásenia ochrany je impozantný geomorfologický výtvor 112 m vysokého brala, ktoré vyčnieva nad riekou Oravou a nachádza sa na ňom Oravský hrad. Výskyt vápnomilnej vegetácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Oravský Podzámok
Katastrálne územie: Oravský Podzámok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00264_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00264_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00264_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00264_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00264_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam