Národná prírodná rezervácia Hradová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 265
Výmera chráneného územia: 1 274 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Ochrana pestrých biocenóz s viacerými zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov s ekol. predpokladmi na ich zachovanie na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Tisovec
Katastrálne územie: Tisovec
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24, 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00265_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00265_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00265_0044 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00265_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam