Chránený areál Hrádocké arborétum

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 266
Výmera chráneného územia: 72 403 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6173/1982-32 z 30.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Arborétum je pre výuku dendrológie, ale aj iných disciplín na Lesníckej škole ideálnym živým kabinetom. Umožňnuje štúdium ekologických podmienok a aklimatizácie cudzokrajných drevín v daných podmienkach. Dôležitá časť mestskej zelene L. Hrádku.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Hrádok
Katastrálne územie: Liptovský Hrádok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Važec 26-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00266_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00266_0015 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam