Prírodná rezervácia Hričovec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 268
Výmera chráneného územia: 211 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Zachovalé, miestami čiastočne antropicky ovplyvnené lesné spoločenstvá vrcholových polôh Hričovca. Vhodne zapadá do siete CHÚ flyšového pásma Kysúc. Relatívne nižšiu bohatosť prírodných hodnôt zvyšuje jeden z prameňov Kysuce v CHÚ.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Makov
Katastrálne územie: Makov
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 15
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00268_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00268_0018 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam