Prírodná pamiatka Hričovské rífy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 269
Výmera chráneného územia: 2 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Žilina
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV č. 13/90, z 30.8.1990
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Lokalita predstavuje krajinársky významný geologický povrchový útvar s hodnotnými paleontologickými nálezmi - litothamnií, dierkavcov, koralov a pod. - na rozhrani Súľovských vrchov a Považského podolia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Hričovské Podhradie
Katastrálne územie: Hričovské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00269_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00269_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00269_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam