Národná prírodná rezervácia Číčovské mŕtve rameno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 27
Výmera chráneného územia: 798 715 m2
Výmera ochranného pásma: 552 553 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru č. 30 z 21.8.1964 úprava č. 58906/64-osv./4 z 21.8.1964
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje zbytok mŕtveho ramena rieky Dunaj s výskytom rôznych vod. biocenóz, výskytom vzácneho vod. vtáctva a rastlinstva a vzácneho glaciál. reliktu hraboša severského (Microtus economus). Územie je významné ako estetický a vedeckovýsk. objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský, Nitriansky
Okres: Dunajská Streda, Komárno
Obec: Kľúčovec, Číčov
Katastrálne územie: Kľúčovec, Číčov
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-34 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Čičovské mŕtve rameno
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 15
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00027_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00027_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0139 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00027_0140 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam