Národná prírodná rezervácia Choč

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 275
Výmera chráneného územia: 14 280 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6499/1982-32 z 30.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana významnej vrcholovej skupiny Chočských vrchov s osobitnými geologickými, geomorfologickými, botanickými, zoologickými a krajinárskymi hodnotami na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín, Ružomberok
Obec: Vyšný Kubín, Valaská Dubová, Jasenová, Turík, Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček
Katastrálne územie: Vyšný Kubín, Valaská Dubová, Jasenová, Turík, Likavka, Lisková, Lúčky, Martinček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-34, 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00275_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00275_0012 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam