Prírodná pamiatka Jalovské vrstvy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 277
Výmera chráneného územia: 17 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Rimavská Sobota
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plen.zasadania ONV v R.Sobote č. 62/1988 z 23.12.1988, Vyhláška ONV o CHPV Jalovské vrstvy VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana vedecky hodnotného prir. geol. odkryvu. Je to stratotyp Jalovských vrstiev, krajinársky zaujímavý fenomén v lesostepnom prostredí s výskytom z. chránenej kukučky vencovej. Dokumentuje geol. a geomorf. vývoj pieskovcového súboru Cerovej vrchoviny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Drňa
Katastrálne územie: Drňa
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 47-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00277_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00277_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00277_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00277_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00277_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam