Prírodná rezervácia Čierna voda

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 28
Výmera chráneného územia: 63 176 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 2915/1986-32 z 31.3.1986, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu mŕtveho ramena s bohatým výskytom leknice žltej (Nuphar luteum (L.) Sm.), dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Šurany
Katastrálne územie: Šurany, Kostolný Sek
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šurany 45-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00028_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00028_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00028_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam