Národná prírodná rezervácia Jánska dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 280
Výmera chráneného územia: 16 965 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1928
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 49/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s bohatstvom chránených druhov rastlín a živočíchov, krasových foriem vrátane najhlbších jaskýň SR a typickej horskej krajiny NP Nízke Tatry na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Ján
Katastrálne územie: Liptovský Ján
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-43, 26-44, 36-21, 36-22,
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00280_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00280_0012 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam