Prírodná pamiatka Jazierske travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 287
Výmera chráneného územia: 22 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1165/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana zriedkavej geomorfologickej formy travertínovej terasy o hrúbke asi 30 m s menšími teráskami dnes už zaniknutých jazierok na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12, 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00287_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00287_0045 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam