Prírodná rezervácia Jelšovec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 291
Výmera chráneného územia: 55 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v B. Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Zachovalá ukážka podhorských lužných lesov s výskytom viacerých chránených,ohrozených a zriedkavých druhov rastlín. Podstatná časť z nich sa nachádza na rašelinisku. Štúdium striedania fytocenóz v závislosti od zmien pôd. typov a hladiny podzemnej vody.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Čerín
Katastrálne územie: Čerín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 23
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00291_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00291_0029 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam