Národná prírodná rezervácia Juráňova dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 294
Výmera chráneného územia: 4 343 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.3573/1974-OP z 27.5.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky a krajinársky významného územia so zachovalými lesnými biocenózami a vápnomilnou flórou, ktorej bohatú druhovú diverzitu tvoria horské a vysokohorské druhy. Vedeckovýskumné, kultúrno-edukačné a turisticko-rekreačné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Vitanová
Katastrálne územie: Vitanová
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00294_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00294_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00294_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00294_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00294_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam