Prírodná pamiatka Kamenná žena

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 296
Výmera chráneného územia: 1 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1987
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Veľký Krtíš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plen.zasadania ONV vo Veľkom Krtíši č.42/1987-I z 11.12.1987 Nariadenie ONV z 11.12.1987 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana vulkanoklastického útvaru so selekt. zvetrávaním a značným ved., výchovno-náučným a kultúrno-estetickým významom. Tvar typu "skalný hríb" je vedeckým dokladom o geologickom a geomorfologickom vývoji andezitových vulkanoklastík Krupinskej planiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Príbelce
Katastrálne územie: Horné Príbelce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00296_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00296_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00296_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00296_0017 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam