Prírodná rezervácia Kamenné more

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 297
Výmera chráneného územia: 133 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1923
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č.1557/1983-32 z 31.3.1983 - ú. od 1.5.1983, VZV KÚ v B. Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4.stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Najväčšie kamenné more vo vulk. časti Karpát. Z hľadiska zool. je významnou lokalitou chránených a zriedkavých druhov živočíchov, najmä plazov - typická je jašterica múrová. Územie s vedeckým, študijným a edukačným významom, chránené už počas I. Č-SR.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Vyhne
Katastrálne územie: Vyhne
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-31, 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00297_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00297_0092 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam