Národná prírodná rezervácia Kášter

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 299
Výmera chráneného územia: 577 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vynos Ministerstva kultúry SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Ochrana ukážok krasového reliéfu a zachovalých lesných spoločenstiev, čo sú významné prírodné a krajinárske hodnoty masívu Káštera v Muránskej planine. Vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Tisovec
Katastrálne územie: Tisovec
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00299_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00299_0031 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam