Národná prírodná rezervácia Apálsky ostrov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 3
Výmera chráneného územia: 859 746 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1954
Rok poslednej novelizácie: 2002
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo kultúry, Krajský úrad v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne závazná vyhláška Krajského úradu v Nitre č. 5/2002 z 10.6.2002 - úč. od 1.8.2002
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Chránené územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany spoločenstiev vŕbovo-topoľového a nížinného lužného lesa vo vysokej fáze sukcesie, s predpokladom autonómneho vývoja týchto spoločenstiev a s výskytom mnohých vzácnych, ohrozených a chránených lužných a mokraďových druhov flóry a fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Katastrálne územie: Komárno
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Komárno 45-43 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Apáli
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00003_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00003_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00003_0037 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam