Prírodná rezervácia Debšín

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 30
Výmera chráneného územia: 96 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu tvarov reliéfu po soliflukcii na flyši Bielych Karpát s výskytom prasličky obrovskej (Equisetum giganteum L.).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Horná Súča
Katastrálne územie: Horná Súča
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 20
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00030_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00030_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00030_0033 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam