Prírodná rezervácia Katova skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 300
Výmera chráneného územia: 466 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.6157/1982-32 z 30.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky výrazného skalného komplexu s krasovými javmi a so zachovalými pôvodnými spoločenstvami rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné a študijné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sklabinský Podzámok
Katastrálne územie: Sklabinský Podzámok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00300_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00300_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam