Prírodná rezervácia Kerčík

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 301
Výmera chráneného územia: 12 065 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6916/1983-32 z 31.10.1983 - ú. od 1.1.1984, VZV KÚ v B. Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana miesta bohatého výskytu ponikleca lúčneho černastého (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) v stepných teplomilných rastlinných spoločensstvách Cerovej vrchoviny na vedeckovýskumné, náučné a kultúrnovýchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Šávoľ
Katastrálne územie: Šávoľ
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Fiľakovo 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00301_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00301_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam