Prírodná rezervácia Kiarovský močiar

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 302
Výmera chráneného územia: 163 802 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: 1997
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v B.Bystrici č.2/1997 z 23.1.1997
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany vlhkomilných, močiarnych a vodných spoločenstiev Poiplia s výskytom viacerých zriedkavých, ohrozených a chránených druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Kiarov, Kováčovce
Katastrálne územie: Kiarov, Kováčovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 63
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00302_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0080 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0061 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0063 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0064 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0065 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0066 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0067 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0068 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0069 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0070 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0071 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0072 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0073 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0075 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0076 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00302_0079 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam