Národná prírodná rezervácia Kľačianska Magura

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 303
Výmera chráneného územia: 2 044 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 7445/1976-OP z 30.10.1976
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Ochrana komplexu prírodných lesov hrebeňových polôh Krivánskej Malej Fatry s porastmi smrečín pralesovitého charakteru. Vedeckovýskumné a kultúrno-náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Lipovec, Sučany, Turčianske Kľačany
Katastrálne územie: Lipovec, Sučany, Turčianske Kľačany
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Martin 26-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00303_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00303_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00303_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00303_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00303_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam