Národná prírodná rezervácia Kláštorské lúky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 305
Výmera chráneného územia: 859 915 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3625/1974-OP z 27.5.1974 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana komplexu močarísk, mokrých, vlhkých až mezofil. lúk so zriedkavými pôvodnými rastl. spoločenstvami a viacerými zriedkavými a chránenými druhmi rastlín a živočíchov na alúviu rieky Turiec v Turč.kotline. Vedecky a kultúrne významné biocenózy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Laskár, Kláštor pod Znievom, Socovce
Katastrálne územie: Valentová, Kláštor pod Znievom, Socovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00305_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00305_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00305_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00305_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00305_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam