Prírodná rezervácia Klenovské Blatá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 307
Výmera chráneného územia: 43 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: 1998
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KÚ v B. Bystrici č. 6/1998 z 30.11.1998 - ú. od 1.5.1999, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Ochrana zriedkavého komplexu biotopov mokradnej flóry a fauny montánneho pásma Slovenského rudohoria na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno, Rimavská Sobota
Obec: Čierny Balog, Klenovec
Katastrálne územie: Čierny Balog, Klenovec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Pohronská Polhora 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00307_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00307_0042 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam