Národná prírodná pamiatka Devínska hradná skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 31
Výmera chráneného územia: 17 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1985
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie NV hl. mesta SSR Bratislavy zo dňa 6.3.1985, NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Významná geologická i botan. a zoolog. lokalita. Hrad. bralo so stenami vysokými okolo 70 m. Tvorí J okraj obal. série kryštalinika Malých Karpát. Geol. podkladom sú mezozoické dolomity, zlepence i vápence, zreteľné sú i tekt. poruchy. Nálezisko fosílií.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devín
Katastrálne územie: Devín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00031_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00031_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00031_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00031_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam