Prírodná rezervácia Klokočovské skálie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 310
Výmera chráneného územia: 61 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Ochrana výraznej skal. hrany pieskovcov a zlepencov ako ojedinelého javu flyš. pásma s unikátnym primárnym výskytom guľovitej odlučnosti v lesnom prostredí s bohatým výskytom chránených druhov rastlín. Vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec: Klokočov
Katastrálne územie: Klokočov
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00310_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00310_0037 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam