Národná prírodná rezervácia Kotlový žľab

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 317
Výmera chráneného územia: 707 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1926
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.53/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev s ukážkami pralesovitých vysokohorských smrečín na kryštaliniku Západných Tatier na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Zuberec
Katastrálne územie: Zuberec
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Oravice 26-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00317_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00317_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0018 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00317_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00317_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam