Prírodná rezervácia Dubovské lúky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 318
Výmera chráneného územia: 160 289 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.808/1980-32 z 29.2.1980 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených mezofilných a zamokrených lúk reprezentujúcich jedinú lokalitu chránenej rastliny žltohlav európsky (Trollius europaeus L.) v ochrannom pásme NP Malá Fatra na vedecko-výskumné a študijné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Zázrivá
Katastrálne územie: Zázrivá
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Kozinská
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00318_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00318_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00318_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00318_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00318_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam