Prírodná rezervácia Kozlinec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 319
Výmera chráneného územia: 92 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1999
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č.18/1999 z 11.8.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Zabezpečenie ochrany lokality s izolovaným výskytom duba plstnatého (Quercus pubescens) v podmienkach blízkych pôvodnej porastovej štruktúre.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Horná Mičiná
Katastrálne územie: Horná Mičiná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00319_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00319_0039 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam