Národná prírodná rezervácia Devínska Kobyla

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 32
Výmera chráneného územia: 1 011 157 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 469/1986-32 z 31.1.1986, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana prírod. komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi botanickými, zool., geol. a paleontolog. hodnotami, význač. xerotermnými spoločenstvami s bohatým zastúpením chrán. a ohrozených druhov a s význ. paleontol. lokalitou Sandberg.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devín, Bratislava - Devínska Nová Ves
Katastrálne územie: Devín, Devínska Nová Ves
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Devínska Nová Ves 44-21, Bratislava - sever 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 16
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00032_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00032_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00032_0045 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam