Prírodná pamiatka Krivoklátska tiesňava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 324
Výmera chráneného územia: 97 047 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1989
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Považská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie pléna ONV v Považskej Bystrici č.6 z 11.4.1989, Nariadenie č. 6 z 11.4.1989, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana cenného geomorfologického javu s výskytom vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov v CHKO Biele Karpaty, dôležitých z vedecko-výskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Krivoklát
Katastrálne územie: Krivoklát
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00324_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00324_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00324_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00324_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00324_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam