Prírodná pamiatka Krkavá skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 325
Výmera chráneného územia: 2 619 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1165/1988-32 z 30.6.1988 VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Ochrana významného geomorfologického výtvoru ne vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra, OP Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 15
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00325_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00325_0030 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam